Prisliste

gjeldende fra 01.01.2017

Rente      
Sparerente fra første krone
  1,25 %
 
Rente ved bruk av kreditt (påløper fra dag én)   10,95 %  

 
Gebyroversikt

     
Varekjøp i Norge og i utlandet kr. 
0,-  
Kontantuttak av inntil kr 1000,- v/varekjøp i Norge kr. 0,-  
NettKonto kr. 0,-
 
Minibankuttak i Norge kr. 
10,-  
Minibankuttak i utlandet kr. 25,-  
Månedsgebyr ved bruk av kreditt kr. 25,-  
Valutapåslag ved bruk av kort i Europa *   1,75 %  
Valutapåslag utenfor Europa *   2 %  
Årsavgift      
Årsavgift for konto inklusive kort med Mastercard kr. 
0,-  
Årsavgift for tilleggskort kr. 0,-  
Årsavgift for studentmedlemmer kr. 0,-  
Beløpsgrenser       
Varekjøp i Norge: kr. 40.000,- pr. 7 dager
Varekjøp i utlandet: kr. 40.000,- pr. 7 dager
Kontantuttak i Norge/utlandet: kr. 10.000,- pr. 7 dager
* Ved bruk av kort i utlandet, blir beløpet omregnet til norske kroner. Omregningskursen som benyttes er den kurs Mastercard oppnår hos sine bankforbindelser, pluss et kurspåslag på 1,75 % / 2 %  (effektiv rente) av det vekslende beløpet. DNB Bank ASA tar ikke et eget gebyr for varekjøp i utlandet.


Har du behov for høyere beløpsgrense, bruk bestillingsskjema eller ta kontakt med Kundeservice på telefon 815 22 040.

Fornuftig kortbruk