Etter 1. august er det ikke lenger mulig å søke om NITO-kortet. Årsaken til dette er at DNB og NITO har utviklet et nytt kort du som medlem snart får tilbud om.

Fornuftig kortbruk